Pilates Studio - rad na pilates spravama

ponedeljak, sreda, petak   8h, 9h, 10h, 12h

                                              16h 17h 18h 20h

utorak, četvrtak    8h, 9h, 11h

                             16h 17h 18h 20h

subota   9h, 10h, 11h 

 

Feel Pilates Barre - vežbanje uz baletsku šipku

ponedeljak, sreda, petak 11h

utorak,  četvrtak   19h

subota 10h

 

Bodhi Suspension

utorak, četvrtak 10h

ponedeljak, sreda, petak 17h

subota 12.15h

 

RE-MODEL

utorak, četvrtak, subota 11h

ponedeljak, sreda, petak 18.10h